UDRUGA DIJALIZIRANIH I TRANSPLANTIRANIH BOLESNIKA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Korisni linkovi

Ministrastvo zdravlja

Hrvatski zavod za zdrastveno osigiranje

Hrvatsko nefrološko društvo

Udruga Transplant

Centri za dijalizu:

KBC Rebro
ZAVOD ZA DIJALIZU
10000 Zagreb
Kišpatićeva 12
Tel: 01/238 8888SVEUČILIŠNA KLINIKA
“VUK VRHOVAC”

10000 Zagreb
Dugi Dol 4 a
Tel: 01/233 2222KB “MERKUR”
10000 Zagreb
Zajčeva 19
Tel: 01/243 1390

KB “DUBRAVA”
KLINIKA ZA UNUTARNJE BOLESTI
10000 Zagreb
Avenija Gojka Šuška bb
Tel: 01/290 3331

DZ ZAGREB – ISTOK
10 360 Sesvete
Ninska 10
Tel: 01/200 1952

POLIKLINIKA “SVETI DUH II”
10000 Zagreb
Sveti duh 64
Tel: 01/371 2120

POLIKLINIKA “AVITUM”
10000 Zagreb
Hondlova 2
Tel.01/239 9290

POLIKLINIKA “AVITUM”
10000 Zagreb
Oreškovićeva 20A
Tel. 01/660 5241

KB “SESTRE MILOSRDNICE”
INTERNA KLINIKA
10000 Zagreb
Vinogradska cesta 29
Tel. 01/3787 925

OB DUBROVNIK
INTERNI ODJEL
20000 Dubrovnik
Dr. Roka Mišetića 2
Tel: 020/431 723

OB “Dr. IVO PEDIŠIĆ”
SLUŽBA ZA UNUTARNJE BOLESTI
J. J. Strossmayera 59
44000 Sisak
Tel: 035/446 478

OŽB POŽEGA
SLUŽBA ZA UNUTARNJE BOLESTI
Osječka 105
34000 Požega
Tel: 034/254 430

OB “Dr. JOSIP BENČEVIĆ”
ODJEL ZA HEMODIJALIZU
Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
Tel: 035/446 478

KBC OSIJEK
KLINIKA ZA UROLOGIJU
J. Huttlera 4
31000 Osijek
Tel: 031/511 427

OB VINKOVCI
INTERNI ODJEL
Zvonarska 57
32100 Vinkovci
Tel: 032/370 300

OB BJELOVAR
DJELATNOST ZA INTERNE BOLESTI
Antuna Mihanovića 8
43000 Bjelovar
tel: 043/279 237

OB VARAŽDIN
DJELATNOST ZA UNUTARNJE BOLESTI
Ivana Meštrovića bb
42000 Varaždin
Tel: 042/393 331

OB “Dr. TOME BARDEKA”
Željka Selingera bb
48000 Koprivnica
Tel: 048/622 689

ŽB ČAKOVEC
INTERNA
CENTAR ZA HEMODIJALIZU
I. G. Kovačića 1e
40000 Čakovec
Tel: 040/375 414

OŽB NAŠICE
Bana Jelačića 6
31500 Našice
Tel: 031/613 620

SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI NOVI MAROF
Varaždinska 2
42220 Novi Marof
Tel: 042/406 200

POLIKLINIKA ZA INTERNU MEDICINU VITA
Ljudevita Gaja bb
49217 Krapinske Toplice
Tel: 049/225 960, 049/225 967

DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE,
ispostava Makarska

S. Ivičevića 2
21300 Makarska
Tel: 021/616 300, 021/695 872

DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE,
ispostava Sinj

Ramska bb
21230 Sinj
Tel: 021/708 053

DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE,
ispostava Imotski

Dr. Josipa Mladinova 20
21260 Imotski
Tel: 021/842 052

DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE,
ispostava Trogir

Alojzija Stepinca 17
21220 Trogir
Tel: 021/882 225

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI
“DR. FRAN MIHALJEVIĆ”

10000 Zagreb
Mirogojska 8
01/4603 222OB KARLOVAC
SLUŽBA ZA UNUTARNJE BOLESTI
47000 Karlovac
Andrije Štampara 3
Tel. 047/608 008OB OGULIN
47300 Ogulin
Bolnička 38
Tel. 047/819 700

KBC RIJEKA
Lokalitet II
Tome Strižića 3
51000 Rijeka
Tel: 051/407 145

OB VIROVITICA
ODSJEK ZA INTERNE BOLESTI
Gajeva 21
33000 Virovitica
Tel: 033/722 724

OB PAKRAC
Bolnička ulica 68
34550 Pakrac
Tel: 034/411 436/284

OB “SVETI DUH”
ODJEL ZA NEFROLOGIJU I DIJALIZU
10000 Zagreb
Sveti duh 64
Tel: 01/371 2167

OB PULA
Zagrebačka 30
52000 Pula
Tel: 052/376 550/1

OB ZADAR
ODJEL ZA INTERNE BOLESTI
B. Peričića 5
23000 Zadar
Tel: 023/315 677

OB ŠIBENIK
INTERNI ODJEL
S. Radića 83
22000 Šibenik
Tel: 022/246 535

KBC SPLIT
LOKALITET KRIŽINE
Šoltanksa 1
21000 Split
Tel: 021/557 203

KBC SPLIT
LOKALITET KRIŽINE

INTERNI ODJEL
Šoltanska 1
21000 Split
Tel: 021/557 203

 

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA,
ispostava “Dr. Lino Peršić” Labin

Svetog Mikule 2
52220 Labin
Tel: 052/ 855 333/215

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA,
ispostava Umag

Eduardo Pascoli 3A
52470 Umag
Tel: 052/702 218

POLIKLINIKA ZA HEMODIJALIZU ROVINJ
Naselje Monfiorenzo 8
52210 Rovinj
Tel: 052/813 815, fax: 052/813 883
mob: 091/51 65 848
mail: dijalyse-rovinj@net.hr

POLIKLINIKA ZA DIJALIZU NEPHROMED
Petra Preradovića 2
31400 Đakovo
Tel: 031/810 640

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE,
ispostava Rab

Palit 143A
51280 Palit
Tel: 051/724 506

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE,
ispostava “Dr. Dinko Kozulić” Mali Lošinj

Priko 69
51550 Mali Lošinj
Tel: 051/238 008

OB GOSPIĆ
Kaniška 111
53 000 Gospić
Tel: 053/ 617 200

DOM ZDRAVLJA ŽUPANJA
Dr. Franje Račkog 32
32270 Županja
Tel: 032/830 261

DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE,
ispostava Supetar

Mladena Vodanovića 24
21400 Supetar
Tel: 021/640 008

DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE,
ispostava Hvar

Majerovica bb
21450 Hvar
Tel: 021/ 742 111

DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ
A. Starčevića 12
20350 Metković
Tel: 020/680 288

DOM ZDRAVLJA KORČULA
Ulica 57 5
20260 Korčula
Tel: 020/715 301, 715 094

POLIKLINIKA ZA HEMODIJALIZU “INTERDIAL”
I. M. Ronjgova 2A
51410 Opatija
Tel: 051/703 118, fax: 051/701 672
mail: interdial@ri.t-com.hr
www.interdial.hr

Novosti

POZIV NA IZVJEŠTAJNU SKUPŠTINU

UDRUGE DIJALIZIRANIH I TRANSPLANTIRANIH BOLESNIKA

SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

03. svibnja 2024. u prostoru Udruge na adresi Šoltanska 1,
s početkom u 11,00 h i prijedlogom Dnevnog reda:

1. Izvještaj o radu Udruge u proteklom razdoblju, usvajanje financijskog
poslovanja za 2023. godinu
2. Donošenje odluke o prestanku rada Udruge
3. Razno

Molimo Vas da svoj dolazak OBAVEZNO NAJAVITE na broj
098/1870751 tajnici Udruge Marini Bogdanović !

za UDITB-SDŽ:
Marina Bogdanović, tajnica udruge

Svim našim članovima i njihovim obiteljima, prijateljima Udruge, našim suradnicima i donatorima želimo sretan i blagoslovljen Uskrs ispunjen mirom, nadom i radošću!

Na linku ispod prenosimo tekst prof.dr.sc. Lade Zibar o važnosti probira i ranog prepoznavanja bubrežnih bolesti.

Članak pročitajte na portalzdravlje.hr

Pozivamo vas na praćenje i sudjelovanje u  webinaru čije su teme “Novosti u krvožilnim pristupima za dijalizu” i “Kako ostvariti socijalna prava bubrežnih bolesnika”. Webinar će se održati u četvrtak 14.03.2024. s početkom u 17 sati.

Webinar se održava u sklopu obilježavanja Svjetskog dana bubrega – uključite se putem poveznice.

 

Postizanje optimalne skrbi za bubrege zahtijeva prevladavanje prepreka na više razina uz uzimanje u obzir kontekstualnih razlika u svjetskim regijama. To uključuje nedostatke u ranoj dijagnozi, nedostatak univerzalne zdravstvene zaštite ili osiguranja, nisku svijest među zdravstvenim radnicima i izazove s troškovima i dostupnošću lijekova. Za spašavanje bubrega, srca i života potrebna je višestruka strategija:

Zdravstvene politike – Primarna i sekundarna prevencija kronične bubrežne bolesti zahtijevaju ciljane zdravstvene politike koje holistički integriraju skrb o bubrezima u postojeće zdravstvene programe, osiguravaju financiranje za skrb o bubrezima i šire znanje o zdravlju bubrega u javnosti i zdravstvenom osoblju. Jednak pristup probiru bubrežnih bolesti, alatima za ranu dijagnozu i održiv pristup kvalitetnom liječenju treba se implementirati kako bi se spriječila kronična bubrežna bolest ili njezino napredovanje.

Pružanje zdravstvene skrbi – Neoptimalna skrb o bubrezima rezultat je ograničenog fokusa politike, neadekvatne edukacije pacijenata i pružatelja usluga, nedostatka resursa za visokokvalitetnu skrb i ograničenog pristupa pristupačnim lijekovima. Za uspješno provođenje strategija bitno je usvojiti sveobuhvatne, na bolesnika usmjerene i lokalno orijentirane pristupe za prepoznavanje i otklanjanje prepreka visokokvalitetnoj skrbi za bubrege.

Zdravstveni radnici – Rješavanje problema nedostatka stručnjaka za primarnu zdravstvenu zaštitu i specijalista za bubrege zahtijeva poboljšanje obuke, minimiziranje gubitka pružatelja zdravstvenih usluga i izgradnju kapaciteta među zdravstvenim radnicima, uključujući liječnike primarne zdravstvene zaštite, medicinske sestre i zdravstvene radnike u zajednici. Obrazovanje o odgovarajućem probiru KBB-a i pridržavanje preporuka smjernica kliničke prakse ključni su za uspješnu provedbu učinkovitih i sigurnih strategija liječenja. Prihvaćanje znanstvenih inovacija i korištenje farmakoloških i nefarmakoloških alata za liječenje KBB-a, kao i poticanje učinkovite komunikacije i empatije među stručnjacima uvelike bi utjecalo na dobrobit pacijenata.

Osnaživanje pacijenata i zajednica – Globalno, pacijenti imaju problema s pristupom skrbi i lijekovima zbog visokih troškova i dezinformacija, što utječe na njihovo zdravstveno ponašanje i pridržavanje. Podizanje svijesti o rizičnim čimbenicima KBB-a kao što su dijabetes, hipertenzija i pretilost, poboljšanje zdravstvene pismenosti o izboru zdravog načina života, brige o sebi i promicanje dugoročnog pridržavanja strategija liječenja može donijeti velike koristi, osobito ako se rano započne i dosljedno održava. Uključivanje pacijenata u organizacije za zagovaranje i lokalne zajednice osnažit će ih da donose informirane odluke i poboljšaju svoje zdravstvene ishode.

Cijelu brošuru preuzmite na linku.